TẠI SAO SINH VIÊN THẤT NGHIỆP TRONG KHI CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG THIẾU LAO ĐỘNG?

Tình trạng sinh viên thất nghiệp khi mới ra trường đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên các mặt báo trong vài năm trở lại đây. Trong khi các trường đại học luôn tìm […]

    Đăng ký quảng bá sản phẩm/ thương hiệu/ tuyển dụng